GONGY A ZVUKOVÉ KOUPELE

 Gong. Už jen vyslovením toho slova, můžeme na okamžik zažít, kým a čím je tento z nejstarších hudebních nástrojů. Dosud publikované prameny datují jeho používání již v době bronzové, tedy 3500 let před naším letopočtem. Staré asijské kultury používaly tento unikátní nástroj k ceremoniím všeho druhu.

Don Concreaux říká, že gong je nejstarší analogový počítač. A když se podíváme na princip fungování onoho přístroje a našeho unikátního hudebního nástroje, nalezneme skutečně nejednu podobnost.

Přeloženo do obyčejné řeči – gong a jeho vibrace rozechvějí všechny částice našeho těla (buňky), uvolní a hluboce zrelaxují naši mysl. Klienti často mluví o různých emocích a vjemech, které během zvukové „koupele“ ve zvucích gongů prožívají. Zjednodušeně a velmi stručně řečeno, zvuk gongů je tak širokospektrý a celým tělem prostupující, že se člověk vystavený jeho vibracím přirozeně rezonančně převibruje na všech svých úrovních těla, mysli a ducha. A právě díky tomuto „analogickému“ procesu nastávají v organismu ozdravné procesy. Nová frekvence, ve které se člověk díky rezonanci gongu ocitne, spustí hlubokou relaxaci zpomalením mozkových vln ze stavu beta do alfa, theta či delta frekvencí.
 
Rozechvěním všech tělesných šťáv nastává proces detoxikace, rozproudění lymfatického a hormonálního systému, uvolnění blokád energetických drah jednotlivých orgánů (meridiánů).
Klienti se často dostávají do stavů rozšířeného vědomí. Vibrace zvuku gongů vytvářejí svým způsobem posvátný prostor, ve kterém člověk cítí „živé“ a doslova oživující tóny ve svém těle. 

Jak relaxace ve zvukové a gongové lázni probíhá?

Klient se oblečený položí na pohodlné lehátko. Uvolněně přirozeně dýchá, zavře oči a odpočívá ve zvucích gongů, tibetských mís a dalších terapeutických nástrojů. Mohou se objevit různé (libé i nelibé) vjemy, stavy, emoce. Vše je součástí Vašeho procesu, kterým díky dechu, Vašemu záměru, vibracím a vaší rezonanci dobře projdete. Nejrůznější zatuhliny se tak uvolní.
Výsledkem je vždy hluboká relaxace a občerstvení na těle i duchu. 
 
Protože soundhealing s gongy rozvibruje na fyzické úrovni všechny buňky, je potřeba po zvukové koupeli zvýšit příjem tekutin (ideálně čisté pramenité vody), neslazené bylinkové čaje,… aby se celý proces očisty a nového frekvenčního naladění dobře „uhnízdil“ a v těle nastaly ony očistné a samoozdravné procesy. Je ideální mít po zvukové relaxaci klidný tichý čas pro sebe.